Det klassiska Greklands språk och kultur

Onlinekurs i tolv etapper – introduktion till kursen

Du får i denna nätkurs lära dig läsa och skriva det grekiska alfabet som i princip fortfarande används i dagens Grekland. Efter en tids textstudium lär du dig snart förstå innebörden av de otaliga grekiska lånord som nu finns i svenskan och andra moderna språk.

De grekiska texter som behandlas i kursen är ordspråk, enklare meningar för språkinlärningen, fabler av Aisopos, utdrag ur Nya testamentet (t.ex. Den barmhärtige samariern) och delar av dialogen mellan de två systrarna i inledningsscenen till Sofokles Antigone. Förhoppningen är att dessa senare texter ska ge en läsupplevelse beträffande just den klassiska grekiskan!

Det antika Greklands märkliga kulturella blomstring utgör ett underliggande tema för språkstudierna. Platser av historisk och kulturell betydelse – t.ex. Athen, Delfi och Olympia – introduceras successivt i kursen. Den som vill få ytterligare kunskaper om grekisk historia bör skaffa Alf Henrikson, Antikens historier. I den finns också en särskild avdelning om den grekisk-romerska mytologins gudar och hjältar.

Denna kurs är främst tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även används vid när- eller fjärrundervisning under lärares ledning.

I kursen ingår som separata delar en mindre alfabetisk ordlista, en mikrogrammatik, ett register för kursetappernas innehåll och förteckningar över vanliga grekiska lånord.

Om du vill ladda ner och skriva ut pdf-filerna på papper, ska du klicka på den nedåtriktade pilen ovanför texten och sedan välja Skriv ut. Klicka på figuren till höger om pilen för att förstora texten.

Lycka till med studierna!

Staffan Edmar